Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora ZSPS w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie 
nr   3/2012/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
z dnia 27 września  2012 r.
w sprawie : dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

Zarządzenie ws. dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami)  zarządzam  dni  wolne od zajęć dydaktycznych :