• Znajomość środków stylistycznych i określenie funkcji, jakie one pełnią w utworze poetyckim to niezbędny element analizy wiersza.