Technik technologii żywności

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Z KWALIFIKACJĄ CUKIERNICZĄ
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie „Czy wiesz, co jesz?”, nauczyć się piec tradycyjne i nowoczesne, pięknie udekorowane ciasta i ciasteczka – to zawód dla Ciebie!
Nauczysz się:

 • wytwarzać efektowne wyroby cukiernicze
 • planować i nadzorować procesy produkcji żywności
 • kontrolować jakość żywności na każdym etapie jej produkcji


Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • Zakłady cukiernicze i działy deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach
 • Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego
 • Laboratoria zakładowe.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeszcze trochę o zawodzie…
Technik technologii żywności to zawód dla zainteresowanych produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Uczniowie poznają zarówno nowoczesne jak i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości żywności. Nasza szkoła jako jedyna w Łodzi oferuje uczniom kształcenie się w tym zawodzie i jednocześnie zdobycie kwalifikacji z zakresu cukiernictwa.
Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z zakresu przygotowania i serwowania deserów cukierniczych oraz wyrobów ciastkarskich (oryginalne ciasta, ciastka, torty).
 
Przebieg nauki
Nauka trwa cztery lata.
Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają podczas wycieczek do zakładów produkcyjnych oraz zajęć w laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • dwa języki obce – język angielski i niemiecki
  • dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski oraz biologię lub chemię (do wyboru),
 • przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i technologię żywności, wytwarzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.
  
Praktyki zawodowe
W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin. W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w zakładach zajmujących się produkcją żywności, współpracujących ze szkołą, np. Dakri, Vandemortele, Zbyszko, Pamso, Jogo, Hort-Cafe, Bierhalle, cukiernie i piekarnie rzemieślnicze, działy produkcyjne hipermarketów.
 
Egzaminy

 • Pod koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej – egzamin potwierdzający kwalifikację
  TG.04 „Produkcja wyrobów cukierniczych”.
 • Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację TG.16 „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”

Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika technologii żywności.

 • Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

 
A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować zarówno w cukierniach i działach deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach jak i w nowoczesnych zakładach produkujących żywność - jako technolog, menadżer lub pracownik laboratorium,
 • prowadzić własną firmę branży spożywczej,
 • kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Dział: