Koło Piekarzy i Cukierników

Zakres i cele działalności koła
- Umożliwienie przeprowadzania wypieków pieczywa piekarskiego i sporządzania wyrobów cukierniczych zainteresowanym uczniom (w formie zajęć pozalekcyjnych);
- Przygotowanie uczniów uczących się zawodu (kwalifikacji) piekarz i cukiernik do konkursów zawodowych i do egzaminu zawodowego;
- Udział w imprezach okolicznościowych związanych z promocją szkoły;
- Propagowanie piekarstwa i cukiernictwa.

Terminy spotkań 
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w terminach ustalonych przez opiekunów koła (podawanych w aktualnościach i Dzienniku Librus) oraz w terminach uzgadnianych z opiekunami indywidualnie. 
Rodzaj wypieków do ustalenia z nauczycielami. Chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej.
Liczba godzin zajęć uzależniona jest od liczby chętnych do uczestniczenia w zajęciach.

Miejsce odbywania zajęć
Pracownia piekarsko-cukiernicza, sale 129, 131, 132. Do dyspozycji uczniów jest wyposażenie pracowni, umożliwiające przeprowadzenie pełnego procesu produkcyjnego - od przygotowania surowców po wypiek wyrobów i ich dekorowanie. 
Uczeń zobowiązany jest do posiadania odzieży roboczej (fartuch lub bluza i nakrycie głowy).

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach Koła Piekarzy i Cukierników!

----- 
K.Maśliński 
ZSPS w Łodzi, 7.09.2016

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

 - - - By CrazyStat - - -

Dział: