GIODO

Dzień ochrony danych osobowych - prace naszych uczniów

Młodzież z różnych klas - zarówno z technicznych jak i ZSZ – w nawiązaniu do Dnia Ochrony Danych Osobowych wykonała plakaty oraz prezentacje.
Oprócz wykazania się umiejętnościami tworzenia prezentacji uczniowie wyszukiwali potrzebne informacje korzystając z Internetu.

Przypominamy, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Program "Twoje dane - Twoja sprawa"

Nasza szkoła przystąpiła do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa" to nicjatywa edukacyjna skierowana do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Powyżej plakat programu i certyfikat potwierdzający udział "Spożywczaka" w tym programie.