123

Koło Piekarzy i Cukierników

Zakres i cele działalności koła
- Umożliwienie przeprowadzania wypieków pieczywa piekarskiego i sporządzania wyrobów cukierniczych zainteresowanym uczniom (w formie zajęć pozalekcyjnych);
- Przygotowanie uczniów uczących się zawodu (kwalifikacji) piekarz i cukiernik do konkursów zawodowych i do egzaminu zawodowego;
- Udział w imprezach okolicznościowych związanych z promocją szkoły;
- Propagowanie piekarstwa i cukiernictwa.

Pracownie szkolne

Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną. Nasza szkoła mieści się w przestronnym, 3-piętrowym budynku. Wszystkie nasze pracownie zaopatrzone są w liczne środki technodydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Wszystko o szkole

 • Dane adresowe

  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
  ul. Franciszkańska 137
  91-845 Łódź

  tel/fax 48 42 6551040

  e-mail: sekretariat@spozywczak.lodz.pl

  Zobacz dojazd [mapa >>]

 • Dyrekcja

  Dyrektor szkoły mgr inż. Joanna Kośka

  Wicedyrektor mgr Iwona Kurzyp

  Kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Katarzyna Wojtalik

 • Sekretariat

  czynny w pn.-pt. od 8:00 do 15:30
  Urszula Księżopolska
  sekretariat@spozywczak.lodz.pl
  tel. 42 6551040
   

 • Kadry

  Jolanta Pietras
  tel. 42 6551040
 • Księgowość

  Iwona Mazur
  tel. 42 6551040
 • Rada Rodziców

  Nr konta bankowego
  08 1020 3352 0000 1402 0009 9267 PKO BP I O/Łódź
 • Pedagog szkolny

  Ewa Morawska - pedagog szkolny
  tel. 42 6551040
 • Kierownik szkolenia praktycznego

  mgr inż. Katarzyna Wojtalik
  tel. 42 6551040
 • Przetargi

  BIP szkoły [ www > > ]
 • Nauczyciele


   
 • Statut, regulaminy, procedury

   Statut szkoły [ zobacz .pdf >> ]
  Regulamin przebywania na terenie szkoły [ zobacz .pdf >> ]
  Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania [ zobacz .pdf >> ]
  Zasady oceniania przedmiotów zawodowych/jednostek modułowych [ zobacz .pdf >> ]
  Zasady punktowego oceniania zachowania [ zobacz .pdf >> ]
  Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa  [ zobacz .pdf >> ]
  Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów [ zobacz .pdf >> ]
 • Historia szkoły

  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego to szkoła o 60-letniej tradycji.
  1958 
  – powstanie szkoły na mocy zarządzenia ministra oświaty pod nazwą Technikum Przemysłu Piekarskiego i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Piekarskiego; szkoła jednak nie posiadała własnego gmachu i dwukrotnie zmieniała siedzibę. Kształci uczniów w zakresie piekarstwa i cukiernictwa.
  1962 – szkoła przenosi się do własnej siedziby, którą jest Szkoła – Pomnik Tysiąclecia przy ul. Emilii Plater 34
  na Bałutach.
  1965 – 18 grudnia odbywa się uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Wraz z nadaniem imienia szkoła otrzymuje również sztandar ufundowany przez Łódzkie Zakłady Przemysłu Piekarskiego.

  1972 – szkoła zaczyna funkcjonować pod nazwą Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Piekarskiego nr 2.
  1976 – kolejna zmiana organizacyjna i jednocześnie zmiana nazwy na Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego nr 2.
  1991 – szkoła uruchamia kolejną specjalizację dla techników technologii żywności – browarnictwo.
  1994 – w ZSPS nr 2 powstaje Ośrodek Dokształcania Zawodowego.
  1995 – zespół szkół powiększa się o Liceum Techniczne oraz Ośrodek Szkolenia Kursowego dla Bezrobotnych.
  2000 – od 1 września nową siedzibą szkoły staje się gmach przy ul. Franciszkańskiej 137, dotychczasowa siedziba likwidowanego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4.
  2002 – ZSPS nr 2 rozszerza kierunki kształcenia: szkoła zasadnicza o zawód rzeźnik-wędliniarz a technikum
  o specjalizację przetwórstwo mięsa.
  2003 – w związku z reformą oświaty następują zmiany nazwy; szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi. Nadal jest to szkoła imienia Powstańców Wielkopolskich.
  2004 – w dniu Edukacji Narodowej, 14 października, szkoła otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców działającą przy szkole.
  2005 – od 1 lutego w szkole obowiązuje system zarządzania jakością zgodny z europejską normą ISO 9001:2001, potwierdzony certyfikatem.
  2006 – w klasie policealnej zostaje wprowadzone kształcenie modułowe; zaczyna funkcjonować pracownia, w której odbywają się ćwiczenia praktyczne – produkcja piekarska i cukiernicza.
  2007– zostaje uruchomiony nowy kierunek kształcenia: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Szkoła – stając się ośrodkiem egzaminacyjnym – wzbogaca się o nowe pracownie piekarsko-cukiernicze wyposażone w profesjonalny sprzęt do przygotowania ciast i wypieków.
  2008 – jubileusz 50-lecia szkoły.
  2009 – rozpoczyna się realizacja projektu unijnego pn. „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; tym samym szkoła pozyskuje prawie pół miliona złotych na szkolenia uczniów i wyposażenie techniczne.
  2010 – na terenie szkoły powstaje kompleks boisk sportowych Orlik.
  2011 – zacieśnia się współpraca szkoły z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi – rozpoczyna się realizacja dwóch partnerskich projektów POKL „Akademia młodego cukiernika” i „Akademia młodego piekarza”; szkoła pozyskuje prawie milion złotych na kolejne szkolenia uczniów i wyposażenie kolejnych pracowni.
  2012 – szkoła powraca do nazwy Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego; w Zespole działają Technikum nr 6 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6.
  2013 – powstają dwie pracownie ekologiczne: biologiczno-chemiczna i analizy żywności, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  2014 – realizacja projektu „Kształcenie zawodowe szansa na lepszą pracę – program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi” – pozyskanie środków na zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz  wyposażenie pracowni językowej.
  2016– zostaje uruchomiony nowy kierunek kształcenia: technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności; jest to pierwsza taka klasa w Polsce.
  2017 – rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu unijnego „Zdobywam wiedzę – zdobywam świat”; prawie 500 tysięcy złotych na dodatkowe zajęcia dla uczniów i nowoczesny sprzęt komputerowy.
  2018 –  w związku z reformą oświaty rozpoczyna działalność Szkoła Branżowa I Stopnia nr 6, która zastępuje zasadniczą szkołę zawodową.

  Dyrektorzy szkoły:
  1.09.1958 – 31.08.1962 – Henryk Waldman
  1.09.1962 – 31.08.1964 – Marian Mudza
  1.09.1964 – 31.08.1973 – Włodzimierz Nalej
  1.09.1973 – 31.08.1981 – Waldemar Rufenach
  1.09.1981 – 31.08.2007 – Edward Andrzejczak
  od 1.09.2007 – Joanna Kośka

pierwszy artykul

ZROBIONE
- utworzono menu
- zainstalowaano edytor tekstu
- podlinkowano Librus

- podlinkowano terminarz roku szkolnego
- podlinkowano nauczycieli menu O nas
- dodano menu boczne Kwalifikacje
- dodano cukiernik kwalifikacje